Oferta pensjonatu dla koni

Oferujemy koniom całodobową opiekę, 3 karmienia dziennie owsem w ilości uzgodnionej z właścicielem i sianem pochodzącym z własnych łąk. Boksy ścielone są słomą. Możliwe jest także karmienie innymi paszami dostarczonymi przez właściciela konia.

Infrastruktura jeździecka, która jest do dyspozycji właścicieli koni pensjonatowych:

Miesięczny koszt pensjonatu: 800 zł brutto


Usługi dodatkowe:

Koszt w/w usług ustalany indywidualnie z właścicielem konia w zależności od potrzeb.

Przyjęcie konia do pensjonatu odbywa się na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Właścicielem konia a Stadniną. Warunkiem przyjęcia konia do pensjonatu jest dobry stan zdrowia bez widocznych objawów chorobowych oraz posiadanie przez konia w chwili przyjęcia ważnych szczepień.